COMPUTER AIDED DESIGN

We lopen voorop in de toepassing van computergestuurd ontwerpen, visualiseren en uitwerken. Doordat we geheel 3 dimensionaal ontwerpen kunnen we met hoogwaardige fotorealistische afbeeldingen in een vroeg stadium inzicht geven in de uitstraling en kwaliteit van het ontwerp en kunnen bijvoorbeeld materiaal varianten snel beoordeelt worden. Ook de uitwerking gebeurt met de nieuwste software waarbij er met andere partijen in het proces optimaal samengewerkt kan worden.

VISUALISATIEMOGELIJKHEDEN

In het ontwerpproces wordt het ontwerp 3D uitgewerkt en gevisualiseerd. Standaard gebeurt dit met fotorealistische beelden waarbij hoofdopzet, materiaalgebruik en lichtval beoordeelt kan worden. Al in de Schetsontwerpfase werken we met realistische beelden, we investeren in deze fase om zo snel mogelijk de juiste richting van het ontwerp te bepalen en om een gezamenlijk enthousiasme te bereiken.

 

Voorbeeld van een realistische visualisatie:

Waalre Villa A 001

 

Interieurbeelden vergen over het algemeen meer werk, mede omdat vaak ook wordt samengewerkt met interieurarchitecten en designers. Deze afbeeldingen worden vaak gemaakt wanneer er dieper op het ontwerp ingegaan kan worden in de Voorontwerp en Definitief ontwerpfase.

 

Voorbeeld van een interieurvisualisatie:

Amsterdam Xavier Appartement 001

 

Vaak is er de wens om het ontwerp echt te ervaren. Hiervoor wordt Virtual Reality ofwel VR gebruikt. Hiermee kan men met een VR bril op 'door het ontwerp lopen'. Aangezien hiermee aanvullende werkzaamheden zijn gemoeid wordt dit op de wens van de opdrachtgever afgestemd.

BUILDING INFORMATION MODEL (BIM)

Wanneer het ontwerp in hoofdlijnen vaststaat wordt voor de technische uitwerking gebruikt gemaakt van BIM software (Autodesk REVIT). Een BIM model is een technisch 3D model van het gebouw van waaruit alle tekeningen en specificatie gegenereerd kunnen worden. Met het model kan ook samengewerkt worden met andere bouwteampartners. De constructeur kan werken aan de constructieve onderdelen van het gebouw en de installatie adviseur aan de installatieonderdelen. Zo worden alle onderdelen van het gebouw in 1 model geintegreerd en kan men sneller problemen signaleren en oplossen. 

 

Voorbeeld van een BIM model:

ComputerAidedDesign

 

De aannemer kan vervolgens het model gebruiken om de juiste hoeveelheden te bepalen voor zijn begroting. Ook de specificaties van bouwproducten is te vinden in het model. Onderaannemers kunnen met onderdelen van het model hun deel van het gebouw uitwerken. Het werken met BIM modellen is efficient en vermindert fouten tijdens het bouwproces.