ORIENTATIE & AANKOOPBEGELEIDING

Het begint allemaal bij het vinden van de juiste woning of kavel passend bij de wens van onze opdrachtgevers en toekomstige bewoners. Of u heeft al een woning die u wilt renoveren. We maken samen met u een Programma van Eisen zodat er gericht gezocht kan worden naar de beste oplossing. De mooiste kansen liggen vaak in het vastgoed waar je even 'doorheen' moet kijken. Met een QuickScan wordt gekeken of het huidige pand of aan te kopen pand dan wel kavel het gewenste programma kan huisvesten en wat de aanvullende mogelijkheden zijn. De noodzaak om een pand volledig te moeten aanpakken is direct een kans om het perfect passend te maken. Een waardevol stuk vastgoed voor de familie of een rendabele lange termijn investering. Er wordt gekeken naar de strategie voor en na de aankoop of renovatie. Door deze aanpak is het goed mogelijk gebleken dat de marktwaarde na oplevering direct hoger is dan het geinvesteerde bedrag.

DIENSTEN

- Beoordeling nieuwbouw versus renovatie
- Aankoopbegeleiding
- Haalbaarheidsstudies
- Toetsing bestemmingsplan
- Investeringsanalyse
- Opstellen Programma van Eisen (PvE)

VOORBEELD 1

APPARTEMENT AMSTERDAM
Voor dit project hebben we samen met de opdrachtgever gezocht naar een pand dat gerenoveerd kon worden zodat het perfect passend was bij hun wensen. >Lees verder<


Renovatie Appartement Amsterdam

VOORBEELD 2

VILLA ZEIST
Voor dit project is eerst een studie gedaan naar de mogelijkheden voor renovatie versus nieuwbouw. Uiteindelijk is gekozen voor nieuwbouw. Het gewenste programma was niet in te passen in de bestaande woning. >Lees verder<

Nieuwbouw Villa Zeist

Aankoopbegeleiding
Ontwerp
Uitvoeringsbegeleiding

BEKIJK AL ONZE PROJECTEN